Tatabánya, Szabadság tér 2.

TURUL KLÍMA

  

Klímák, hűtők Szivárgásvizsgálata


A rendelkezés értelmében a szivárgásvizsgálat gyakorisága

Hűtőközegek töltet alapján számított CO2 egyenérték

Szivárgásvizsgálat gyakorisága

5-49 Tonna CO2

évente

50-499 Tonna CO2

6 havonta

≥500 Tonna CO2

3 havonta

 

Leggyakrabban az alábbi hűtőberendezés fajták esetében szükséges szivárgást vizsgálni:

• Technológiai hűtők
• Folyadékhűtők
• Hűtőaggregátok
• Hűtveszárító berendezések
• Hűtőkamrák
• Hőszivattyúk
• Légkondicionáló rendszerek
 

A NEMZETI KLÍMAVÉDELMI HATÓSÁG TÁJÉKOZTATÁSA JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSRÓL

Tájékoztatás a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal 

kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet hatályba 

lépéséről és az abban foglalt kötelezettségekről.


2015. január 1. napjától alkalmazandó a fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon 

kívül helyezéséről szóló 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 517/2014/EU rendelet). 

A rendelet kötelezően és közvetlenül alkalmazandó az Európai Unió valamennyi tagállamában.

A rendelet célja, hogy a fluortartalmú üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése révén védje a környezetet. Ennek megfelelően a rendelet

  • 1.   szabályokat állapít meg a fluortartalmú üvegházhatású gázok tározására, felhasználására,
  • 2.   visszanyerésére és ártalmatlanítására vonatkozóan, továbbá kísérő intézkedéseket állapít meg;
  • 3.   feltételeket állapít meg bizonyos, fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó,
  • 4.   illetve ilyen gázokkal működtetett termékek és berendezések forgalomba hozatalát illetően,
  • 5.   feltételeket állapít meg a fluortartalmú üvegházhatású gázok bizonyos felhasználásait illetően; és
  • 6.   egyúttal mennyiségi korlátokat határoz meg a fluorozott szénhidrogének forgalomba hozatalára vonatkozóan.
  •  

Az 517/2014/EU rendeletben foglalt rendelkezések nyomán került a hazai jogrendszerben bevezetésre a 

fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek 

végzésére vonatkozó törvényi [2007. évi LX. törvény) és kormányrendeleti [14/2015. Korm. rendelet] 

szabályozás, amely egyidejűleg rendelkezett az adott ágazati terület ellenőrzéséért és felügyeletéért 

felelős hatósági szervezetről, a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságról [14/2015. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés].

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság eljárásának anyagi jogi szabályait a hivatkozott törvény és 

kormányrendelet, eljárásjogi szabályait a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény határozza meg.

    

A 14/2015. Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a Hatóság által működtetett 

Klímagáz adatbázisban regisztrációra köteles

Ø  minden olyan vállalkozás, amely klímagázt vagy klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett berendezéseket

Ø  az ország területén gyárt, oda behoz vagy onnan kivisz, címkéz, valamint forgalomba helyez;

Ø  minden olyan vállalkozás, amely klímagázt vásárol, elad, felhasznál, új címkével lát el,

Ø  szivárgásvizsgálatot és visszanyerést végez, regenerál, ártalmatlanít, valamint regenerálásra vagy

Ø  ártalmatlanításra lead;

Ø  minden olyan vállalkozás, amely klímagázzal előtöltött vagy azzal működtetett alkalmazás

Ø  telepítését, beüzemelését, címkézését, karbantartását, szervizelését, szivárgásvizsgálatát,

Ø  javítását, valamint használaton kívül helyezését végzi;

Ø  minden olyan üzemeltető, tulajdonos, amely szivárgásvizsgálatra kötelezett klímagázt

Ø  vagy újonnan telepített F-ÜHG-t tartalmazó - honvédségi alkalmazásnak nem minősülő -

Ø  alkalmazásokat üzemeltet, tulajdonol, tárol.A regisztrációs kötelezettségnek a 2007. évi LX. törvény 16. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 

klímavédelmi bírság alkalmazása nélkül 2015. június 1-jéig kellett eleget tenni.

Az 517/2014/EU rendelet külön rendelkezéseket állapít meg a rendelet hatálya alá tartozó alkalmazásokra 

és azok tulajdonosaira és üzemeltetőire [4. cikk (2) bekezdés], valamint a klímagázokkal tevékenységet végző, 

azaz szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra [2. cikk 30. pont és 14/2015. Korm. rendelet 2. § 17. és 30. pont].

berendezés-tulajdonos/üzemeltető egyik legfontosabb kötelezettségét az 517/2014/EU rendelet 4.-5. 

cikke határozza meg, amely értelmében a legalább 5 tonna CO2egyenértéknek megfelelő mennyiségű, 

nem hab formájában tárolt fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó 

berendezések üzemeltetőinek gondoskodniuk kell a berendezések szivárgásvizsgálatáról.

Szivárgásvizsgálattal az alábbi berendezések érintettek

1. helyhez kötött hűtőberendezések;
2. helyhez kötött légkondicionáló berendezések;
3. helyhez kötött hőszivattyúk;
4. helyhez kötött tűzvédelmi berendezések;
5. hűtőkamionok és -pótkocsik hűtőegységei;
6. elektromos kapcsolóberendezések;
7. szerves Rankine-ciklusok.

Az uniós joggal összhangban a 14/2015. Korm. rendelet 16-18. §-a és 21-22. §-a fogalmaz meg rendelkezéseket.

A klímagázok kapcsán szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra vonatkozó legfontosabb kritériumot az 

517/2014/EU rendelet 10. cikke rögzíti, amely értelmében vállalkozás kizárólag megfelelő képesítés 

birtokában végezheti a 10. cikk (1) bekezdésében felsorolt tevékenységeket.

Ezzel összhangban a 14/2015. Korm. rendelet (26-28. §) kimondja, hogy Magyarország területén 

klímagázokkal kapcsolatos tevékenységet kizárólag képesített vállalkozás végezhet a tevékenységéhez 

megfelelő és érvényes képesítéssel rendelkező alkalmazott foglalkoztatásával. 

A törvényi rendelkezés értelmében, aki tevékenységével vagy mulasztásával a fluortartalmú üvegházhatású 

gázokkal kapcsolatos jogszabály, az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi 

aktusa vagy hatósági határozat előírásait megsérti, vagy a tevékenységet nyilvántartásba vétel nélkül 

vagy attól eltérően végzi, azt a klímavédelemért felelős hatóság klímavédelmi bírság megfizetésére kötelezi.

A klímavédelmi bírság mértékét a 14/2015. Korm. rendelet 23-25. §-ai és 1. melléklete rögzíti.


Működési körzetünk:

Tatabánya, Tata, Komárom, Bicske, Környe, Baj, Kocs, Szár, Szárliget, Kisbér, Császár, Tarján, Héreg, Gyermely, Dorog, Esztergom, Tát, Nyergesújfalu, Szomód, Ács, Almásfüzítő, Naszály,Mocsa, Nagyigmánd, Vértesszőlős, Kömlőd, Szákszend, Dad, Bokod, Oroszlány, Kecskéd, Vértessomló, Várgesztes, Pusztavám, Mór, Gánt, Felcsút, Csákvár, Zámoly, 

Klímaszerelés, klímatelepítés, klíma karbantartás, szivárgásvizsgálat, klíma fertőtlenítés. Légkondicionáló beszerelés. Légkondicionáló leszerelés, előcsövezés, klímatechnika.